Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói 16: Xây dựng đường gom, an toàn giao thông, thảm tăng cường mặt đường đảm bảo êm thuận đồng bộ với mặt đường QL3 Hà Nội - Thái Nguyên đoạn Km62+200-Km70+658,12
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói 16: Xây dựng đường gom, an toàn giao thông, thảm tăng cường mặt đường đảm bảo êm thuận đồng bộ với mặt đường QL3 Hà Nội - Thái Nguyên đoạn Km62+200-Km70+658,12.

Dự án: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên.

Nguồn vốn: TPCP.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Thời gian bán HSMT từ: 08 giờ 30 ngày 20/04/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/05/2015.

Địa điểm: Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 2.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00 ngày 11/05/2015.

Tin liên quan