Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 462/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông
Thứ tư, ngày 10/08/2016Ngày 05 tháng 8 năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD & CLCTGT, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế,  Ban Quản lý dự án Đường sắt, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Công ty HH tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu), Công ty TNHH GSXD viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh (TVGS) và các nhà thầu phụ của dự án.
Sau khi nghe Ban QLDA đường sắt và Tổng thầu báo cáo, ý kiến của các đơn vị tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan