Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 459/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ GPMB và vị trí XD trạm thu phí Dự án BOT XD tuyến Thái Nguyên – Chợ Mới & cải tạo NCMĐ QL3 đoạn Km75-Km100
Thứ ba, ngày 09/08/2016Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB và vị trí xây dựng trạm thu phí dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) & cải tạo nâng cấp mặt đường QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Sở GTVT: Thái Nguyên và Bắc Kạn; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT: Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (Ban PPP), Cục QLXD & CLCTGT; Tổng cục ĐBVN; Ban QLDA 2; Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới và Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI).
Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện, các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB tuyến QL3 cũ, QL3 mới; vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng trạm thu phí trên QL3 cũ; đại diện các địa phương báo cáo tiến trình xử lý các tồn tại GPMB; ý kiến tham gia của Ban QLDA 2 và các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan