Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 445/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả đàm phán giải quyết hợp đồng HURC1-001 thuộc dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1)
Thứ năm, ngày 04/08/2016Ngày 01 tháng 8 năm 2016, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả đàm phán giải quyết hợp đồng HURC1-001 thuộc dự án Xây dựng đường sắt đô thị  Hà Nội (tuyến số 1). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ TC, Vụ HTQT, Thanh tra Bộ, Cục QLXD&CLCTGT và Ban Quản lý dự án đường sắt. 
Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đường sắt báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã kết luận một số nội dung như sau:

Tin liên quan