Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 443/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh thiết kế cầu Bình Lợi thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức BOT
Thứ năm, ngày 04/08/2016Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh thiết kế cầu Bình Lợi thuộc dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức BOT. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Tổ cố vấn Bộ trưởng, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng, Khoa học công nghệ, các Cục: QLXD&CL CTGT, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, các Ban: PPP, Quản lý dự án đường thủy nội địa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Liên danh nhà đầu tư GUD-STD (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị xanh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng STD Việt Nam), Tư vấn thiết kế BVTC (Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải - TRICC), Tư vấn thẩm tra lập dự án đầu tư (Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt - RICC), Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC (Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đăng Minh). 
Sau khi nghe Cục QLXD & CL CTGT báo cáo những nội dung thiết kế cơ sở cần xem xét điều chỉnh, phương án điều chỉnh thiết kế cầu Bình Lợi và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã kết luận một số nội dung như sau:

Tin liên quan