Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 424/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án XD hầm đường bộ qua đèo Cả - QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT
Thứ hai, ngày 25/07/2016Ngày 06 tháng 7 năm 2016, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả - QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục QLXD&CL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Ban PPP, Ban QLDA 85, Nhà đầu tư.
Sau khi nghe báo cáo của Nhà đầu tư, Ban QLDA 85 và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan