Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 379/TB-BGTVT của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ tư, ngày 06/07/2016Ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về việc xử lý các nội dung liên quan đến 2 dự án thuộc địa phận tỉnh Hà Nam: (1) Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà; (2) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đồng chí Trương Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo và chuyên viên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, và UBND huyện Lý Nhân; về phía Bộ GTVT có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD & CL CTGT; Ban QLDA 1, Tư vấn, Nhà thầu và một số đơn vị khác có liên quan.
Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án 1, ý kiến của các thành viên tham gia dự họp và một số đơn vị khác có liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan