Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 378/TB-BGTVT của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án ĐTXD cầu Hưng Hà và Dự án ĐTXD tuyến đường bộ nối cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thứ tư, ngày 06/07/2016Ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về việc xử lý các nội dung liên quan đến 2 dự án thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên: (1) Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà; (2) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường; về phía Bộ GTVT có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD & CL CTGT; Ban QLDA 1, Tư vấn, Nhà thầu và một số đơn vị khác có liên quan.
Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án 1, ý kiến của các thành viên tham gia dự họp và một số đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan