Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 377/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và xử lý một số vướng mắc tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 06/07/2016Ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và xử lý một số vướng mắc tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và Chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Cục QLXD & CL CTGT; các vụ: KHĐT, KHCN, Tài chính, Môi trường, Quản lý doanh nghiệp; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Sau khi nghe VEC báo cáo tình hình thực hiện dự án và một số vướng mắc tại dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan