Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 372/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án BOT nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội
Thứ tư, ngày 06/07/2016Ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai giai đoạn 2 Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BOT. Tham dự cuộc họp có đại diện Sở GTVT Hà Nội, Lãnh đạo và chuyên viên Cục QLXD & CLCTGT, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ An toàn giao thông, Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA Thăng Long, Công ty CP đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, các đơn vị Tư vấn thiết kế (TEDI) và Tư vấn giám sát.
Sau khi nghe đại diện Công ty CP đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáo tình hình triển khai Dự án, ý kiến các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan