Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 370/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Thứ tư, ngày 06/07/2016Ngày 01 tháng 7 năm 2016, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các đơn vị: Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Tư vấn thiết kế (Tedi, Tedis).
Sau khi nghe đại diện của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Tư vấn thiết kế và ý kiến của các đơn vị tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan