Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 365/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại cuộc họp kiểm điểm tình hình dự án Kết nối KVTT đồng bằng Mê Kông và dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Thứ hai, ngày 04/07/2016Ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông (dự án kết nối KVTTĐB Mê Kông) và dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, đơn vị: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD), Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long).
Sau khi nghe báo cáo của Tổng công ty Cửu Long, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan