Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 355/TB-BGTVT của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án 2 quản lý thực hiện
Thứ năm, ngày 30/06/2016Ngày 22 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án 2 quản lý dự thực hiện. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD & CL CTGT, Văn Phòng Bộ, Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan.
Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án 2 và ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan