Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hướng dẫn lựa chọn tư vấn theo phương pháp chất lượng đối với các dự án vốn vay EDCF - Hàn Quốc
Thứ tư, ngày 05/08/2015Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với EDCF và các dự án do EDCF tài trợ gồm các nội dung chính:

PHẦN 1: Thư mời

PHẦN 2: Bảng thông tin tư vấn

PHẦN 3: Mẫu biểu về đề xuất phương án kỹ thuật

PHẦN 4: Mẫu biểu về đề xuất phương án tài chính

PHẦN 5: Các điều kiện liên quan

PHẦN 6: Mẫu hợp đồng tư vấn

 

Tin liên quan