Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chỉ tập trung làm BOT trên đường cao tốc
Thứ hai, ngày 17/02/2020Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang liên quan đến chính sách kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT.

Thời gian tới, Bộ GTVT tập trung đầu tư theo hình thức BOT đối với các tuyến đường bộ cao tốc (đầu tư theo tuyến mới để người dân được quyền lựa chọn, thu phí theo chiều dài đoạn đường sử dụng để bảo đảm công bằng cho người dân).

Bộ GTVT cho biết, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn, vốn vay ODA ngày càng thu hẹp, đầu tư theo hình thức PPP được coi là “chìa khóa” để phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện để phát triển KT-XH đất nước. Thực tế, triển khai các dự án PPP trong giai đoạn vừa qua đã chứng minh hiệu quả tích cực (tạo điều kiện đi lại thuận lợi, môi trường kêu gọi đầu tư được cải thiện, thúc đẩy phát triển KT-XH, giảm thiểu TNGT,...).

Tuy nhiên, đối với Việt Nam, đầu tư theo hình thức đầu tư PPP là hình thức đầu tư mới, khi xây dựng các chính sách pháp luật về hình thức đầu tư PPP, cũng như quá trình tổ chức thực hiện, các bên đều chưa thể lường trước được những bất cập của hình thức này, dẫn đến những bức xúc của người dân tại một số dự án.

Năm 2016, Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Tại hội nghị, Bộ GTVT đã tổng kết, đánh giá những hiệu quả đầu tư các dự án phát triên kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP. Cũng tại hội nghị, Bộ GTVT đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập của chính sách.

Tin liên quan