Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ trưởng GTVT: Tập trung gỡ khó, đẩy tiến độ thi công cao tốc
Báo giao thông

09:15:00 03/03/2023

TCQM - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đẩy mạnh thi công, đưa các dự án giao thông trọng điểm về đích đúng tiến độ yêu cầu.