Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Không để khan hiếm vật liệu cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
Báo giao thông

11:20:00 06/04/2023

TCQM - Thứ trưởng Lê Đình Thọ lưu ý cùng với việc đẩy nhanh các điều kiện khởi công dự án, cần chủ động nguồn vật liệu cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.