Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Báo giao thông

10:30:00 11/01/2022

TCQM - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị hoàn thiện thủ tục thanh toán sản lượng thi công, nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo kế hoạch giải ngân đã cam kết.