Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT điểm danh các chủ đầu tư, ban QLDA đọng vốn lớn chưa giải ngân
Báo giao thông

15:35:00 29/10/2019

TCQM - Theo kế hoạch của Bộ GTVT năm 2019, số vốn còn phải giải ngân từ nay tới cuối năm rất lớn, lên tới khoảng 17.317 tỷ đồng.