Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ trưởng GTVT kiểm tra cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trước ngày thông xe
Báo giao thông

21:30:00 24/09/2019

TCQM - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trực tiếp kiểm tra chất lượng thi công tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trước khi thông xe kỹ thuật...