Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thứ trưởng Bộ GTVT thúc tiến độ dự án luồng cho tàu biển vào sông Hậu
Báo giao thông

09:30:00 08/08/2023

TCQM - Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch.