Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phải dám nghĩ, dám làm, giao thông mới đột phá
Báo giao thông

21:55:00 05/02/2019

TCQM - Bộ trưởng cho rằng, không chỉ phát triển hạ tầng giao thông, muốn đột phá bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta cũng phải dám nghĩ, dám làm...