Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Quyết liệt đẩy tiến độ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm
Báo giao thông

14:15:00 09/04/2021

TCQM - Các dự án giao thông trọng điểm đang được Bộ GTVT đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ...