Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đề nghị hỗ trợ vaccine cho người lao động tại dự án giao thông trọng điểm
Báo giao thông

15:50:00 17/09/2021

TCQM - Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ 5.500 liều vaccine cho người lao động tại các dự án trọng điểm quốc gia.