Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Cần sớm hoàn thiện định mức xây dựng chuyên ngành
Báo giao thông

08:20:00 14/01/2021

TCQM - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu sớm điều chỉnh, hoàn thiện định mức xây dựng chuyên ngành giao thông...