Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Phải hoàn thành Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu trong 2023
Báo giao thông

09:55:00 20/03/2023

TCQM - Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu phải hoàn thành trong năm 2023.