Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chậm di dời công trình hạ tầng kỹ thuật làm cao tốc Bắc - Nam
Báo giao thông

09:30:00 27/04/2020

TCQM - Cục QLXD&CLCTGT cho biết, dù khối lượng di dời công trình hạ tầng kỹ thuật rất lớn, nhưng tiến độ triển khai vẫn đang còn chậm.