Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đổi mới chỉ đạo, điều hành để đạt hiệu quả thực chất
Báo giao thông

18:05:00 15/02/2018

TCQM - Năm 2017, ghi dấu ấn những nỗ lực đổi mới của cả hệ thống chính trị, trong đó có lĩnh vực GTVT.