Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ trưởng GTVT: Xong toàn bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trước 30/4/2023
Báo giao thông

11:30:00 23/11/2022

TCQM - Kiểm tra cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lưu ý: “Dự án đã lùi tiến độ một lần rồi, vì vậy không còn lùi được nữa".