Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi bộ Văn phòng Cục QLXD & CLCT GT tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thứ ba, ngày 16/08/2022Ngày 16/8, Chi bộ Văn phòng Cục QLXD & CLCT GT đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Phó cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT Lê Quyết Tiến chụp ảnh cùng Chi bộ Văn phòng 

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Cục QLXD & CLCTGT về hướng dẫn công tác đại hội và kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 16/8, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức đại hội thành công rực rỡ.

Chi bộ Văn phòng Cục QLXD & CLCT GT đã tổ chức đại hội vào ngày 16/8

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thanh Tịnh - Chánh Văn phòng giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin liên quan