Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi bộ Phòng Dự án đầu tư 2 tổ chức kết nạp đảng viên
Thứ năm, ngày 03/11/2022Thực hiện chương trình phát triển đảng viên của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, ngày 2/11, Chi bộ Phòng Dự án đầu tư 2 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thái Bảo. 

Chi bộ Phòng Dự án đầu tư 2 - Đảng bộ Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Tham dự lễ kết nạp có các đảng viên Chi bộ Phòng Dự án đầu tư 2 và ông Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Chánh Văn phòng.

Sau thời gian rèn luyện phấn đấu và có nguyện vọng được tham gia vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam của quần chúng Nguyễn Thái Bảo, Chi bộ phòng Dự án đầu tư 2 đã triển khai các thủ tục để kết nạp quần chúng cnày vào Đảng.

Thay mặt Đảng ủy cấp trên, ông Nguyễn Thanh Tịnh đã chúc mừng đảng viên mới; đồng thời chúc mừng Chi bộ phòng Dự án đầu tư 2 đã hoàn thành công tác phát triển đảng viên (hiện có 8 đảng viên) và chúc Chi bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

(Văn phòng Cục Quản lý đầu tư xây dựng)

Tin liên quan