Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi bộ Chi cục QLXD & CLCT GT tại TP. HCM tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thứ hai, ngày 22/08/2022Ngày 19/8, Chi bộ Chi cục QLXD & CL CTGT tại TP. HCM đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT Bùi Quang Thái tặng hoa chúc mừng chi ủy mới

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Cục QLXD & CLCT GT về hướng dẫn công tác đại hội và kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc, Chi bộ Chi cục QLXD & CL CTGT tại TP. HCM đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham gia đại hội có toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục QLXD & CL CTGT.

Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT Bùi Quang Thái phát biểu chỉ đạo đại hội

Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Bùi Quang Thái - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu chi ủy mới nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin liên quan