Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chấp thuận tiến độ thi công tổng thể, Dự án mở rộng QL1 đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh
Thứ ba, ngày 10/01/2017Bộ GTVT chấp thuận tiến độ thi công tổng thể, Dự án mở rộng QL1 đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.    
 

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tiến độ thi công tổng thể, Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (Km504+400 - Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800 - Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh với thời gian hoàn thành thi công dự kiến là 15 tháng như ý kiến đề xuất của Sở GTVT Hà Tĩnh tại Văn bản số 4638/SGTVT-QL1 ngày 12/12/2016, cụ thể: Thời gian bắt đầu: 06/9/2016; Thời gian hoàn thành: 06/12/2017. 

Trên cơ sở tiến độ tổ chức thi công tổng thể được Bộ GTVT chấp thuận, yêu cầu Sở GTVT Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu… theo hồ sơ tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết được lập; đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Sở GTVT Hà Tĩnh, Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và điều chỉnh tiến độ chi tiết đảm bảo không vượt tiến độ tổng thể nêu trên. 
  

Phòng Tổng hợp

Tin liên quan