Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chấp thuận tiến độ thi công tổng thể các gói thầu thi công xây lắp - Dự án đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Thứ năm, ngày 17/11/2016Bộ GTVT chấp thuận tiến độ thi công tổng thể các gói thầu thi công xây lắp - Dự án đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 vào Hợp đồng BOT dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL10 (Km92+900-Km98+400) đoạn từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên.

Bản đồ mô tả hướng tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 (ảnh minh họa)

Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tiến độ thi công tổng thể Dự án đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 vào Hợp đồng BOT dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL10 (Km92+900-Km98+400) đoạn từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên như đề xuất của Ban QLDA 6 và Nhà đầu tư. Riêng gói thầu số 8 - Thi công cầu Nguyễn Km73+664,34, trong quá trình lập tiến độ thi công chi tiết đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp để hạn chế thi công kết cấu phần dưới trong mùa mưa bão và đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. 

Cụ thể, gói thầu số 6 (Thi công đoạn tuyến Km69+279,31-Km72+331,15): Thi công nền đường từ tháng 10/2016 đến tháng 7/2017; Thi công nền đất yếu từ tháng 11/2016 đến tháng 7/2017; Thi công giếng cát từ tháng 12/2016 đến tháng 02/2017; Thi công móng, mặt đường từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017.

Gói thầu số 7 (Thi công đoạn tuyến Km72+331,15-Km75+704): Thi công nền đường từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2017; Thi công nền đất yếu từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017; Thi công giếng cát từ tháng 12/2016 đến tháng 01/2017; Thi công móng, mặt đường từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2017.

Gói thầu số 8 (Thi công cầu Nguyễn Km73+664,34) hoàn thành trước 30/10/2016.

Trong quá trình triển khai tiếp theo, yêu cầu Ban QLDA 6, Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: Tiến độ tổng thể nêu trên được lập trên cơ sở điều kiện mặt bằng hiện có, trong quá trình triển khai thi công nếu tiến độ GPMB chậm, yêu cầu Ban QLDA 6 chỉ đạo Nhà đầu tư lập lại tiến độ thi công tổng thể cho phù hợp, báo cáo Bộ GTVT xem xét, chấp thuận nhưng phải đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện công tác GPMB, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, yêu cầu Nhà đầu tư chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương triển khai thi công để sớm hoàn thành các gói thầu, đặc biệt là các gói thầu có điều kiện mặt bằng thuận lợi.

Trên cơ sở tiến độ thi công tổng thể đã được Bộ GTVT chấp thuận, Ban QLDA 6, Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu, TVGS và các đơn vị liên quan lập tiến độ thi công chi tiết cho từng gói thầu và lập Phụ lục tiến độ thi công tổng thể theo các biểu mẫu chi tiết kèm theo văn bản số 11684/BGTVT-CQLXD ngày 30/10/2013 của Bộ GTVT bao gồm: Thông tin tổng quan về dự án; tiến độ thi công tổng thể; tiến độ giải ngân; tiến độ công tác GPMB, … Ban QLDA 6 chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và gửi về Bộ GTVT (qua Cục QLXD&CL CTGT) làm cơ sở tổ chức triển khai và giám sát thực hiện dự án.

Bộ yêu cầu Ban QLDA 6 và các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu, điều chỉnh tiến độ thi công tổng thể một số hạng mục cho phù hợp với điều kiện thời tiết khu vực công trình, đảm bảo tiến độ dự án, trong đó đặc biệt lưu ý các tháng có điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trong quá trình triển khai thi công, trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết, yêu cầu Ban QLDA 6, Nhà đầu tư, TVGS theo dõi, chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án, hoàn thành vào tháng 10/2017. Nếu trong quá trình triển khai thi công có những hạng mục bị chậm tiến độ, yêu cầu Ban QLDA 6, Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu phải lập tiến độ thi công chi tiết điều chỉnh theo hướng tăng thêm mũi thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tăng ca … để bù lại những khối lượng chậm tiến độ. 

Phòng Công trình đường bộ 1

 

Tin liên quan