Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chấp thuận quy mô Nhà điều hành thu phí Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ
Thứ bảy, ngày 03/12/2016Bộ GTVT chấp thuận quy mô Nhà điều hành thu phí Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, Thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT.    

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ chấp thuận các nội dung đề xuất, kiến nghị của Cục QLXD&CL CTGT, cụ thể trên cơ sở tính toán của Tư vấn thiết kế, việc điều chỉnh quy mô khu nhà điều hành một số trạm thu phí (Km188+300, Vạn Điểm) xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc điều hành thu phí trên toàn tuyến. Công năng nhà điều hành, nhà ăn, nghỉ, giao ca được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu chính đáng của cán bộ công nhân làm việc tại trạm. Kinh phí thực hiện không tăng thêm so với chi phí tương ứng trong Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Theo đó, Bộ GTVT thống nhất nghiệm thu, thanh toán theo quy mô thực tế thực hiện. Giao Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư triển khai các thủ tục cần thiết để bổ sung vào dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Ban QLDA Thăng Long, Nhà đầu tư thực hiện công tác điều chỉnh thiết kế cơ sở, điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại Văn bản số 13779/BGTVT-ĐTCT ngày 21/11/2016.

Để đảm bảo công năng khu điều hành toàn tuyến được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu Nhà đầu tư kiểm tra, rà soát lại, Tổng mức đầu tư của dự án, trường hợp có chi phí thuê trụ sở cho doanh nghiệp dự án trong Tổng mức đầu tư, chi phí thuê trụ sở sẽ không được tính vào chi phí của dự án tính từ thời điểm Doanh nghiệp chuyển trụ sở. Trường hợp không có chi phí này trong Tổng mức đầu tư, Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm trả kinh phí thuê trụ sở và hạch toán chi phí này vào dự án để giảm chi phí đầu tư. Kết quả rà soát yêu cầu Nhà đầu tư báo cáo Bộ GTVT trước ngày 11/12/2016.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (thành lập tại Quyết định số 2262/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải) triển khai kiểm tra công tác nghiệm thu của Nhà đầu tư đối với hạng mục xây dựng các khu nhà điều hành, trạm thu phí thuộc dự án. Các Nhóm thuộc tổ giúp việc cho Hội đồng chủ động làm việc với Nhà đầu tư để kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Kết quả thực hiện yêu cầu các đơn vị chủ trì báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLXD&CL CTGT) trước ngày 11/12/2016.

 Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan