Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chấp thuận phương án kết nối giao thông Dự án ĐTXD công trình cầu Thái Hà
Thứ năm, ngày 09/02/2017Bộ GTVT chấp thuận phương án kết nối giao thông Dự án ĐTXD công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, giai đoạn 1 theo hình thức Hợp đồng BOT.    

Phối cảnh cầu Thái Hà. Ảnh minh họa

Để tăng cường kết nối cầu Thái Hà với hệ thống giao thông trong khu vực, phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương bổ sung một số biển chỉ dẫn hướng đi cho phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua cầu Thái Hà như đề nghị của Ban QLDA Thăng Long.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban QLDA Thăng Long, Doanh nghiệp dự án chỉ đạo TVTK và các đơn vị liên quan tiếp thu nội dung các văn bản tham gia ý kiến nêu trên (sao gửi kèm theo); đồng thời rà soát thiết kế các biển chỉ dẫn đảm bảo tuân thủ theo QCVN 41:2016/BGTVT.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (Tổng cục đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Nam, Sở GTVT Thái Bình, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) để thống nhất về nội dung biển chỉ dẫn, vị trí, phương án lắp đặt,.. đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình khai thác, tuân thủ quy định hiện hành có liên quan.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan