Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Cảnh cáo nhà thầu Hoàng An
Thứ tư, ngày 04/03/2020Nhà đầu tư đã cắt bớt khối lượng và cảnh báo sẽ chấm dứt hợp đồng nếu 2 tuần tới nhà thầu Hoàng An không cải tiến về khối lượng tại công trường.

Các nhà thầu đang tập trung thiết bị, máy móc để thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tiến độ thi công của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến nay đạt khoảng 30%. Những ngày qua, các nhà thầu tập trung thiết bị, vận chuyển vật liệu cát đến công trường để thi công hạng mục gia tải nền đất yếu.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó tổng giám đốc, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, cho biết sau Tết, các nhà thầu đã huy động nhân công, thiết bị trở lại công trường rầm rộ. Công tác cắm bấc thấm và đắp cát gia tải đến nay đã đạt khoảng 40% khối lượng đoạn tuyến cần gia tải. Dự kiến, đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành việc đắp cát giai tải cho phần đường. Trên tuyến có nhiều cầu, các nhà thầu cũng đã tập trung thiết bị để thi công mố, trụ cầu.

Trong 19 gói thầu xây lắp, có gói thầu xây lắp 08 do Công ty cổ phần Hoàng An thực hiện đến nay đang chậm 13% so với cam kết. Gói thầu này gồm xây dựng đoạn tuyến dài hơn 2km, thi công cầu Kênh Xáng, cầu Kênh 2A.

Ông Vĩnh cho biết, chủ đầu tư đã tạo điều kiện, tháo gỡ những khó khăn về tài chính, đặc biệt là đẩy nhanh thanh toán và tạm ứng cho nhà thầu. Trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp vật liệu, cho thuê thiết bị, lấy uy tín của chủ đầu tư để những đơn vị này cung cấp vật liệu cho nhà thầu Hoàng An để thi công. Tuy vậy trong thời gian qua nhà thầu Hoàng An vẫn không đáp ứng kịp tiến độ, chủ đầu tư đã phải cắt 1,1km giao cho đơn vị khác thi công.

“Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tiến độ thi công của nhà thầu Hoàng An. Trong 2 tuần tới, nếu nhà thầu này không bắt kịp tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này để thay bằng nhà thầu khác”, ông Vĩnh khẳng định.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51,5km. Theo kế hoạch, đến cuối 2020 sẽ kết nối thông tuyến, năm 2021 hoàn thành toàn bộ dự án.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan