Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo bắt tay làm ngay sau những ngày nghỉ Tết
Thứ năm, ngày 25/02/2021Những ngày nghỉ Tết đã qua, công trường thi công cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã nhộn nhịp trở lại.

Thi công gói thầu XL04 tại cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo được chia thành 4 Gói thầu xây lắp. Hiện cả 4 gói thầu đang quyết liệt thi công, tiến độ huy động và triển khai thi công của các nhà thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong đó đặc biệt là gói thầu XL01 có 2/3 nhà thầu đang vượt khoảng 10% tiến độ so yêu cầu.

Ban Quản lý dự án 7 cho biết, toàn dự án đã huy động 525 cán bộ kỹ thuật, công nhân, lái máy; 284 xe máy thiết bị và đang triển khai tổng cộng 34 mũi thi công, sản lượng thi công của các gói thầu đạt được đến nay khoảng 146,8 tỷ đồng.

Các nhà thầu đã huy động thiết bị, máy móc đến công trường để thi công trở lại sau Tết

Đánh giá chung của Ban QLDA 7 là hiện công tác chuẩn bị, huy động của nhà thầu đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện triển khai thi công.

Tiến độ, sản lượng thi công của gói thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên do khối lượng thực hiện chính chủ yếu là phát quang và đào bóc hữu cơ nền đường nên giá trị sản lượng thực hiện thấp.

Ban QLDA7 đã yêu cầu Nhà thầu phải tiếp tục tăng cường tập kết thêm thiết bị, nhân lực để triển khai thêm nhiều mũi thi công hạng mục đào bóc hữu cơ, đắp nền, thi công cầu, hầm chui, cống thoát nước.

Theo Báo giao thông

Tin liên quan