Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có rút ngắn được tiến độ?
Thứ sáu, ngày 18/03/2022Theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt không thể rút ngắn tiến độ...

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hiện đang là một trong hai dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Liên quan đến việc rút ngắn tiến độ dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT, Bộ GTVT) cho biết, theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án không thể rút ngắn tiến độ.
Tuy nhiên, theo đánh giá, việc rút ngắn tiến độ vẫn có thể thực hiện được đối với những đoạn tuyến không thuộc khu vực xử lý nền đất yếu (khoảng 20,7km), các công trình có công nghệ thi công đơn giản.

“Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và Ban QLDA cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng phương án thi công, rút ngắn tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Cục QLXD&CLCTGT nêu.

Thông tin thêm về tiến độ dự án, Cục QLXD&CLCTGT cho biết, sau gần 1 năm khởi công (từ tháng 5/2021), tính đến nay, sản lượng thực hiện dự án mới đạt 1,81% giá trị hợp đồng, chậm 6,79% so với kế hoạch.

Nguyên nhân là do yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp dự án; chậm trễ trong công tác lựa chọn nhà thầu; Các nhà thầu chậm trễ huy động nhân sự, máy móc, thiết bị. Hiện nay, mới bố trí được 25/66 mũi thi công.

Trước tình trạng trên, Cục QLXD&CLCTGT yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và Ban QLDA phụ trách nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp dự án; khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thực hiện.

Cùng đó, các đơn vị cần lập tiến độ tổng thể, chi tiết (trên nguyên tắc bù đắp tiến độ bị chậm), kế hoạch từng tháng, từng tuần và kiểm soát tiến độ thực hiện hàng tuần đối với từng gói thầu, đáp ứng kế hoạch.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan