Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua An Giang có 43 gói thầu
Thứ năm, ngày 23/03/2023UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Hướng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 có 43 gói thầu với tổng giá trị gần 10.510 tỷ đồng. Tùy theo gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu từ tháng 3 đến tháng 7/2023, theo hình thức chỉ định thầu thông thường, chỉ định thầu rút gọn. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 20 ngày đến 1.260 ngày.
Trong 43 gói thầu có 4 gói thầu xây lắp thi công dự án với tổng giá trị hơn 10.336 tỷ đồng. Các gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh phạm vi các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu. Không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí và sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

“Việc chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp (không bao gồm các gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, GPMB và tái định cư) đảm bảo phải tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán của gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng). Tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1”, Quyết định UBND tỉnh An Giang nêu.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có chiều dài hơn 188km, tổng mức đầu tư hơn 44.690 tỷ đồng. Dự án được phân thành 4 dự án thành phần và giao cho các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ triển khai thực hiện.

Trong đó, dự án thành phần 1 đi qua An Giang có chiều dài hơn 57km, tổng mức đầu tư cho đoạn này hơn 13.500 tỷ đồng.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan