Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cảnh cáo lần cuối với Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án tuyến tránh QL1, tỉnh Tiền Giang
Thứ ba, ngày 15/09/2015Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh Quốc lộ 1 và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến thời điểm hiện tại tiến độ triển khai còn rất chậm, không đảm bảo như cam kết của Nhà đầu tư với Bộ GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu phải tăng tốc hơn nữa để dự án về đích đúng tiến độ (ảnh minh họa)

Ngày 28/8/2015, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh Quốc lộ 1 và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.

Dự án tuyến tránh QL1, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thuộc dự án nâng cấp QL.1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ, là công trình trọng điểm, trong quá trình triển khai thực hiện Bộ GTVT đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, chỉ đạo về tiến độ, chất lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tiến độ triển khai còn rất chậm, không đảm bảo như cam kết của Nhà đầu tư với Bộ GTVT.

Bộ GTVT cảnh cáo lần cuối với Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện chậm trễ của các gói thầu. Đồng thời yêu cầu các Nhà đầu tư cần chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Trong trường hợp không thực hiện được, Bộ GTVT sẽ căn cứ vào các điều kiện của hợp đồng để có các hình thức xử lý phù hợp, mọi hậu quả các nhà đầu tư chịu trách nhiệm.

Việc thay đổi vị trí trạm thu phí sẽ gây ra nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tuy nhiên, các Nhà đầu tư có thể làm việc với địa phương để thống nhất vị trí báo cáo Bộ GTVT chấp thuận. Trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và quy hoạch chung vị trí các trạm thu phí trong khu vực. Nhà đầu tư chịu toàn bộ trách nhiệm và mọi hậu quả về việc chậm trễ triển khai trạm thu phí.

Bộ giao các Nhà đầu tư, phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tiền Giang kiểm soát tiến độ việc di dời các đường dây cao thế, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và khai thác sau này, trong tháng 10/2015 phải hoàn thành việc di dời.

Mặt khác, để sớm hoàn thành công tác GPMB cho dự án Bộ đề nghị địa phương vì sự phát triển giao thông của khu vực, hỗ trợ, tạo điều kiện và quyết liệt hơn nữa.

Bên cạnh đó, Bộ nghiêm khắc phê bình Ban QLDA8, Công ty BOT do không quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, chưa cương quyết xử lý kịp thời đối với các nhà thầu chậm tiến độ; Nếu còn tái diễn, Bộ sẽ không giao các dự án khác cho Ban QLDA 8 quản lý.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Bộ yêu cầu Ban QLDA8, Công ty BOT khẩn trương thông báo gửi các Nhà thầu bằng văn bản cảnh cáo lần cuối đối với nhà thầu Công ty Bắc Ái (thi công Gói thầu XL01 và XL02) vì chậm trễ  trong việc tập kết cấp phối đá dăm để gia tải; Cảnh cáo nhà thầu Quảng Lợi và Trico do không đảm bảo tiến độ thi công các cầu Ba Muồng, Giồng Tre và Bình Phú; Nghiêm khắc phê bình nhà thầu thi công Gói thầu XL05 vì chậm tiến độ thảm BTN; Phê bình nhà thầu thi công Gói XL06 vì chưa đạt tiến độ thảm BTN theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, Bộ đề nghị Ban QLDA8, Công ty BOT làm việc với các Nhà thầu để thống nhất bằng biên bản về giải pháp xử lý trong trường hợp chậm tiến độ (thay thế, bổ sung nhà thầu phụ, điều chuyển khối lượng thi công…); trong trường hợp Nhà đầu tư không tìm được nhà thầu đủ năng lực, Ban QLDA8 chủ động lựa chọn và chỉ định nhà thầu bổ sung để Công ty BOT ký hợp đồng thi công. Đảm bảo bù được tiến độ: Gói thầu XL01, XL02 đến 10/9/2015, các cầu đến 15/9/2015; Gói XL05 đến 10/9/2015 tập kết đủ thiết bị.

Về tiến độ các gói thầu xây lắp, Bộ yêu cầu đối với các cầu trên Tuyến tránh hoàn thành trước 31/10/2015; toàn bộ các hạng mục trên tuyến tránh hoàn thành trước 31/12/2015. Lưu ý công tác tập kết vật liêu thi công lớp móng cấp phối đá dăm của kết cấu áo đường phải  có kế hoạch chi tiết, không để bị động.

Đối với các gói thầu tăng cường mặt đường phải hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa trước ngày 30/9/2015; Ban QLDA8, Công ty BOT căn cứ khoảng thời gian còn lại để chỉ đạo nhà thầu trong công tác tập kết thiết bị, bố trí thi công để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, phải đảm bảo chất lượng thảm BTN, đặc biệt TVGS kiểm tra chặt chẽ không cho phép triển khai thi công trong điều kiện thời tiết mưa.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu công ty BOT chỉ đạo Tư vấn hoàn chỉnh Hồ sơ thiết kế Trạm thu phí, Hồ sơ dự toán các gói thầu xây lắp trình Bộ thẩm định trước khi phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện theo qui định và quản lý tốt chi phí đầu tư xây dựng; trình Bộ trước ngày 10/9/2015.

Bộ giao Ban QLDA8 làm việc với các Nhà đầu tư, Công ty BOT để thông báo các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT, nắm rõ các mốc tiến độ yêu cầu; đồng thời thường xuyên rà soát hợp đồng, giám sát tình hình triển khai thực hiện của các Nhà đầu tư và báo cáo Bộ GTVT để kịp thời xử lý.

Bộ giao Cục QLXD dự thảo văn bản của Bộ GTVT cảnh cáo các Nhà đầu tư do chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện dự án, gây chậm trễ tiến độ hợp đồng, mọi hậu quả liên quan do nhà đầu tư chịu trách nhiệm. Bộ GTVT sẽ tính thời gian thu phí theo hợp đồng BOT bắt đầu từ thời điểm 01/01/2016 và chỉ cho phép Nhà đầu tư thu phí khi dự án đã hoàn thành.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục phải được ưu tiên hàng đầu, không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng thi công các hạng mục (đặc biệt là công tác thảm BTN). Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với công tác quản lý chất lượng thi công của dự án, trong quá trình khai thác nếu có vấn đề về chất lượng sẽ ngưng thu phí để khắc phục triệt để.

Chi cục phía Nam

Tin liên quan