Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cân đối vốn đầu tư nâng cấp tuyến nối Gia Lai - Phú Yên thành quốc lộ
Thứ hai, ngày 03/10/2022Bộ GTVT đề nghị địa phương cân đối vốn đầu tư nâng cấp tuyến nối Gia Lai - Phú Yên thành quốc lộ theo quy hoạch, tạo động lực phát triển KT-XH.

Phần lớn tuyến đường nối Gia Lai - Phú Yên qua địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hoặc chưa có đường, chưa bảo đảm tiêu chí của đường quốc lộ - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Gia Lai liên quan đến công tác đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, phản ánh thông tin đến các cấp có thẩm quyền, cử tri tỉnh Gia Lai cho biết, tuyến đường nối Gia Lai - Phú Yên tuyến có ý nghĩa quan trọng trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ, gắn phát triển KT-XH khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trong trục tam giác phát triển Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đây cũng là tuyến giảm tải và dự phòng khi tuyến QL1, tuyến đường Hồ Chí Minh bị ách tắc do mưa lũ.

Mặc dù vậy, hiện nay, đoạn tuyến từ Km62+000 - Km74+200 (giáp ranh giới huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) dài khoảng 12,2 km hiện chưa có đường và dự kiến mở mới.

Trên cơ sở đó, cử tri kiến nghị bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm đảm bảo liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phản hồi đề xuất trên, Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, tuyến nối Gia Lai - Phú Yên được hoạch định là tuyến QL19E có chiều dài 135 km, quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Đoạn qua tỉnh Gia Lai có chiều dài 74,2km, đã đầu tư đoạn Km0+000 đến Km25+700 cấp IV miền núi, Km25+700 - Km62+000 cấp V miền núi và đoạn Km62+000 - Km74+200 (giáp ranh giới huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) dài 12,2 km chưa có đường, dự kiến mở mới.

Xác định việc đầu tư tuyến QL19E bảo đảm tính đồng bộ, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách, an ninh quốc phòng cho tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri về nhu cầu đầu tư tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy hoạch.

“Mặc dù vậy, hiện trạng tuyến phần lớn có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hoặc chưa có đường, chưa bảo đảm tiêu chí của đường quốc lộ theo quy định tại Quyết định số 1454: “Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe” nên vẫn thuộc tài sản của địa phương, việc đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước”, Bộ GTVT thông tin.

Để không gây áp lực đối với ngân sách trung ương, Bộ GTVT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chuyển kiến nghị của cử tri tới UBND để xem xét, chủ động cân đối ngân sách địa phương đầu tư đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp IV và chuyển về Bộ GTVT sau khi được nâng cấp.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan