Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.

Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.

Tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị cán bộ công chức Cục QLXD & CL CTGT

Tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị cán bộ công chức Cục QLXD & CL CTGT

Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT

Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW5 (khóa XII)

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW5 (khóa XII)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cục QLXD & CL CTGT

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cục QLXD & CL CTGT

Chúc mừng sinh nhật Cục trưởng Lê Kim Thành

Chúc mừng sinh nhật Cục trưởng Lê Kim Thành. Chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt

Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên Lãnh đạo Cục QLXD & CL CTGT

Lễ tri ân các đồng chí nguyên Lãnh đạo Cục QLXD & CL CTGT

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT

Chúc mừng sinh nhật Phó cục trưởng Lã Hồng Hạnh

Chúc mừng sinh nhật Phó cục trưởng Lã Hồng Hạnh.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII của Đảng.

Cục QLXD & CL CTGT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII của Đảng cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.