Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi bộ Chi cục QLXD & CLCT GT tại TP. HCM tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 19/8, Chi bộ Chi cục QLXD & CL CTGT tại TP. HCM đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ Văn phòng Cục QLXD & CLCT GT tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 16/8, Chi bộ Văn phòng Cục QLXD & CLCT GT đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các chi bộ trực thuộc Đàng bộ Cục QLXD & CLCT GT tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Cục QLXD & CLCTGT về hướng dẫn công tác đại hội và kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Đàng bộ Cục QLXD & CLCT GT đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phòng QLXD 1 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phòng QLXD 1 tổ chức thành công đại hội điểm - Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bổ nhiệm ông Phùng Tiến Vinh giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2022 về việc bổ nhiệm ông Phùng Tiến Vinh giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT.

Kết quả thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2021.

Kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục QLXD & CTGT

Cục QLXD&CTGT thông báo kết quả vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Cục QLXD và CLCTGT giới thiệu tài liệu tham khảo ôn tập dùng cho thi tuyển công chức năm 2022

Cục QLXD và CLCTGT vừa giới thiệu tài liệu tham khảo ôn tập dùng cho thi tuyển công chức vòng 1 năm 2022

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.