Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kết quả thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2021.

Kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục QLXD & CTGT

Cục QLXD&CTGT thông báo kết quả vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Cục QLXD và CLCTGT giới thiệu tài liệu tham khảo ôn tập dùng cho thi tuyển công chức năm 2022

Cục QLXD và CLCTGT vừa giới thiệu tài liệu tham khảo ôn tập dùng cho thi tuyển công chức vòng 1 năm 2022

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Quyết định tuyển dụng công chức đối với các cá nhân trung tuyển kỳ thi tuyển công năm 2020 của Cục QLXD & CL CTGT

Quyết định tuyển dụng công chức đối với các cá nhân trung tuyển kỳ thi tuyển công năm 2020 của Cục QLXD & CL CTGT

Rà soát nội bộ, cập nhật lại và phê duyệt, ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT

Rà soát nội bộ, cập nhật lại và phê duyệt, ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT

Cục QLXD & CL CTGT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Cục QLXD & CL CTGT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Cục QLXD & CLCTGT tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Cục QLXD & CLCTGT đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tác phẩm dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT"

Tác phẩm của Công đoàn Cục QLXD & CL CTGT dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT" do Công đoàn Ngành GTVT tổ chức