Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Quyết định tuyển dụng công chức đối với các cá nhân trung tuyển kỳ thi tuyển công năm 2020 của Cục QLXD & CL CTGT

Quyết định tuyển dụng công chức đối với các cá nhân trung tuyển kỳ thi tuyển công năm 2020 của Cục QLXD & CL CTGT

Rà soát nội bộ, cập nhật lại và phê duyệt, ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT

Rà soát nội bộ, cập nhật lại và phê duyệt, ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT

Cục QLXD & CL CTGT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Cục QLXD & CL CTGT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Cục QLXD & CLCTGT tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Cục QLXD & CLCTGT đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tác phẩm dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT"

Tác phẩm của Công đoàn Cục QLXD & CL CTGT dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT" do Công đoàn Ngành GTVT tổ chức

Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.

Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.

Tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị cán bộ công chức Cục QLXD & CL CTGT

Tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị cán bộ công chức Cục QLXD & CL CTGT

Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT

Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW5 (khóa XII)

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW5 (khóa XII)