Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Các chi bộ trực thuộc Đàng bộ Cục QLXD & CLCT GT tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thứ hai, ngày 15/08/2022Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Cục QLXD & CLCTGT về hướng dẫn công tác đại hội và kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Đàng bộ Cục QLXD & CLCT GT đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Theo đó, ngày 5/8, Phòng QLXD 2 đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT Lê Quyết Tiến và Đinh Mạnh Đức đã tới dự đại hội.

Đại hội Chi bộ Phòng QLXD 2 đã thành công tốt đẹp và bầu chi ủy, bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phó Cục trưởng Đinh Mạnh Đức chụp ảnh cùng Chi bộ Phòng QLXD 2
Phó Cục trưởng Lê Quyết Tiến chúc mừng Chi ủy mới, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tiếp đó, ngày 8/8, Chi bộ QLXD 3 đã tổ chức đại hội thành công và bầu ông Thái Bá Thuy - Trưởng phòng QLXD 3 giữ chức Bí thư Chi bộ và ông Đỗ Mạnh Quân, Phó trưởng phòng QLXD 3 giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Ông  Nguyễn Thanh Tịnh - Chánh Văn phòng Cục QLXD & CLCT GT chụp ảnh kỷ niệm cùng Chi bộ Phòng QLXD3

Vào ngày 11/8, Phòng Dự án đầu tư 2 đã tổ chức đại hội chi bộ thành công và bầu ông Hoàng Xuân Thắng, Trưởng phòng Dự án đầu tư 2 giữ chức Bí thư Chi bộ, ông Trần Hiếu - Phó trưởng phòng Dự án đầu tư 2 giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Ông Nguyễn Bách Tùng - Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT và ông Nguyễn Thanh Tịnh - Chánh Văn phòng Cục QLXD chụp ảnh cùng Chi bộ Phòng Dự án đầu tư 2

 

Tin liên quan