Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bổ sung cống chui dân sinh và điều chỉnh quy mô đường gom, Dự án ĐTXDCT cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu
Thứ bảy, ngày 03/12/2016Bộ GTVT chấp thuận bổ sung cống chui dân sinh và điều chỉnh quy mô đường gom, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu.    
 

Ảnh minh họa                                  

Để đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt của người dân khu vực dự án đi qua, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận bổ sung 2 cống chui dân sinh phạm vi đường dẫn đầu cầu phía tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án 1.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 1 khẩn trương chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế BVTC 02 cống chui bổ sung nêu trên; giao Ban Quản lý dự án 1 tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC để kịp thời triển khai thi công, đáp ứng chất lượng và tiến độ yêu cầu của dự án; Chi phí bổ sung 2 cống chui nêu trên được lấy trong kinh phí dự phòng của gói thầu.

Về việc điều chỉnh quy mô đường gom phần đường dẫn đầu cầu phía tỉnh Hưng Yên, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét nghiên cứu, triển khai việc điều chỉnh theo kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên sau khi rà soát đầy đủ các chi phí điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện dự án để đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn dư (nếu có) của dự án. 

Phòng Công trình đường bộ 1
          

Tin liên quan