Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bổ nhiệm ông Phùng Tiến Vinh giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT
Thứ hai, ngày 01/08/2022Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2022 về việc bổ nhiệm ông Phùng Tiến Vinh giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT cho ông Phùng Tiến Vinh

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Tiến Vinh - Trưởng phòng Quản lý xây dựng 2 Cục QLXD & CLCT GT giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT kể từ ngày 1/8/2022.

Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm nói trên cho ông Phùng Tiến Vinh sáng 1/8 tại trụ sở Cục QLXD & CLCT GT tại Hà Nội.

Tin liên quan