Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bổ nhiệm ông Phùng Tiến Vinh giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT
Thứ hai, ngày 01/08/2022Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2022 về việc bổ nhiệm ông Phùng Tiến Vinh giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT cho ông Phùng Tiến Vinh

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Tiến Vinh - Trưởng phòng Quản lý xây dựng 2 Cục QLXD & CLCT GT giữ chức Phó Cục trưởng Cục QLXD & CLCT GT kể từ ngày 1/8/2022.

Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm nói trên cho ông Phùng Tiến Vinh sáng 1/8 tại trụ sở Cục QLXD & CLCT GT tại Hà Nội.

Tin liên quan