Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT yêu cầu rà soát kế hoạch giải ngân vốn dự án giao thông
Thứ tư, ngày 20/10/2021Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2021.

Các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa có công điện yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo từng dự án được giao quản lý; làm rõ nguyên nhân đề xuất giảm nhu cầu so với đăng ký kế hoạch năm đối với từng dự án (nếu có).
“Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2021. Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo báo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021”, Công điện nêu rõ.

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Vụ KH-ĐT tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15/11/2021 theo quy định tại Nghị định 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

“Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ GTVT sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2021 của các dự án được giao quản lý”, Công điện nêu rõ.

 

Theo Vụ KH-ĐT, năm 2021, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch khoảng 43.397 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2021, Bộ GTVT giải ngân được khoảng 26.722 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch cả năm.

Kết quả giải ngân của Bộ GTVT cao hơn mức bình quân chung của cả nước (đạt khoảng 47,38%) và đáp ứng tiến độ giải ngân theo Nghị quyết 63 của Chính phủ (hết tháng 9/2021 giải ngân tối thiểu đạt 60%).

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan