Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT yêu cầu không để xảy ra tiêu cực trong thu phí BOT
Thứ bảy, ngày 19/01/2019Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư BOT chấp hành nghiêm các quy định về thu phí dự án BOT...

Bộ GTVT yêu cầu không để xảy ra tiêu cực trong thu phí dự án BOT - Ảnh minh họa

Trong văn bản gửi Tổng cục Đường bộ và các nhà đầu tư BOT về quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và kiểm tra giám sát thu tại các trạm BOT, Bộ GTVT cho biết, thời gian vừa qua nhiều dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương nơi dự án đi qua. Công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, tại một số trạm thu phí BOT, trạm bản quyền thu phí nhà đầu tư vẫn chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT; chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu thu theo quy định; có hiện tượng che giấu doanh thu, trốn thuế.

Để chấn chỉnh tồn tại trên, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi. Xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông, không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công tác tổ chức thu, hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm; tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ, các biện pháp để tăng cường kiểm soát công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu; quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan