Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT ủng hộ sớm làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Thứ tư, ngày 22/07/2020Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của cử tri cần sớm nghiên cứu đầu tư tuyến đường theo quy hoạch, phù hợp với nguồn lực, nhu cầu vận tải,...

Theo Bộ GTVT, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là trục đường tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Cao Bằng với Lạng Sơn, các tỉnh khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn (trong ảnh cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lạng Sơn về việc sớm triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và đường tránh qua trung tâm thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Đối với dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh Cao Bằng), Bộ GTVT cho biết, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầu tư theo hình thức BOT tại Thông báo 451 ngày 7/12/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Hiện nay, UBND tỉnh Cao Bằng đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình 1604 ngày 2/7/2020.

Theo Bộ GTVT, đây là tuyến trục nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Cao Bằng với Lạng Sơn, các tỉnh khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.

“Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của cử tri cần sớm nghiên cứu đầu tư tuyến đường theo quy hoạch, phù hợp với nguồn lực, nhu cầu vận tải và đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cao Bằng trong quá trình triển khai dự án”, Bộ GTVT nêu rõ.

Liên quan đến kiến nghị đầu tư tuyến tránh trung tâm thị trấn Na Sầm, Bộ GTVT cho biết, dự án đang được triển khai lập chủ trương đầu tư làm cơ sở xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành, Bộ GTVT sẽ căn cứ vào nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công để nghiên cứu, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư dự án cho phù hợp với khả năng cân đối vốn của ngân sách Trung ương bố trí cho Bộ GTVT.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan