Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2
Thứ ba, ngày 03/01/2023Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư/nhà thầu rốt ráo triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam sau khởi công…

Yêu cầu đặt ra đối với các nhà thầu tại dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 là phải tổ chức thi công ngay sau lễ khởi công - Ảnh minh họa.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận về việc lập kế hoạch tổ chức thi công, quản lý chất lượng, tiến độ ngay sau khi khởi công các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, ngày 13/7/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư 12/12 dự án thành phần và giao các Ban QLDA làm chủ đầu tư.

Đến nay, các chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần.

Để tổ chức triển khai các dự án thành phần ngay sau khi khởi công, Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập kế hoạch thi công tổng thể, kế hoạch thi công chi tiết từng hạng mục, kèm theo kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm, … trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/01/2023.

Các Ban QLDA cũng phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các bộ, ngành có liên quan trong công tác GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 18 của Chính phủ.

“Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Ban QLDA phối hợp với các nhà thầu thi công khẩn trương làm việc với các cấp chính quyền của địa phương để hoàn tất các thủ tục khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng đáp ứng tiến độ thi công của dự án”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, Bộ GTVT đề nghị thực hiện nghiêm túc công tác giám sát theo quy định, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế (nếu có); khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế của hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên canh đó, các đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu bố trí đầy đủ số lượng kỹ sư tư vấn giám sát đảm bảo năng lực theo qui định của hợp đồng; Tổ chức giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà thầu trên công trường, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường theo qui định.

Về phía các nhà thầu, Bộ GTVT yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tại hiện trường ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án, thành lập phòng thí nghiệm hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình theo quy định.

“Các nhà thầu cũng phải tổ chức thi công các hạng mục công trình tuân thủ quy trình thi công, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu của dự án”, văn bản nêu rõ.

Trước đó, ngày 1/1/2023, Bộ GTVT đã phối hợp với các địa phương có dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đi qua tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và Phát động thi đua tháng cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT tổ chức lễ khởi công đồng loạt, kết nối trực tuyến 12 dự án thành phần có quy mô lớn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan