Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ phê duyệt dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
Thứ năm, ngày 11/11/2021Thủ trưởng các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng đối với các dự chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT dự kiến triển khai 67 dự án khởi công mới - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C còn lại, trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước ngày 10/11/2021.
Sau thời hạn nêu trên, Thủ trưởng các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng đối với các dự chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, dẫn tới không được tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Các Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ yêu cầu của lãnh đạo Bộ đối với từng dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư đẩy nhanh thẩm định, tham mưu trình lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C theo đúng tiến độ yêu cầu; tổ chức thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A để tham mưu lãnh đạo Bộ trình các cấp có thẩm quyền.

Bộ GTVT cho biết, trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo tổng mức vốn được Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 29/2021 và được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535 ngày 15/9/2021, Bộ GTVT dự kiến triển khai 67 dự án khởi công mới. Trong đó có 6 dự án quan trọng quốc gia, 10 dự án nhóm A, 51 dự án nhóm B, C.

"Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm A và Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền 35 dự án nhóm B,C. Còn lại 6 dự án quan trọng quốc gia, 7 dự án nhóm A và 16 dự án nhóm B, C chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư", Bộ GTVT cho biết.

Tin liên quan