Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Khánh Hòa, Phú Yên
Thứ năm, ngày 03/11/2022Công tác GPMB các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên vẫn gặp khó do chưa có đơn giá bồi thường đất và cây trồng.

Bộ GTVT đề nghị các địa phương sớm ban hành đơn giá bồi thường đất, cây trồng, đẩy nhanh tiến độ GPMB để việc bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được đảm bảo theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 18 của Chính phủ - Ảnh minh họa.

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 các đoạn: Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.
Đối với dự án Vân Phong - Nha Trang, Bộ GTVT cho biết, theo quyết định phê duyệt dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện. Tổng chiều dài đường cao tốc trên địa phận tỉnh là 83,4 km đi qua địa phận của 4 huyện, thị xã.

Để tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các huyện, thị xã làm chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang triển khai đồng thời các công việc.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA 7 và Sở GTVT Khánh Hòa, đến nay toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều chưa được các chủ đầu tư phê duyệt.

Nguyên nhân chủ yếu do UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá bồi thường đất và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.

Tương tự, hai dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đến nay cũng chưa được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nguyên nhân chủ yếu do UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá bồi thường đất, đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất và một số diện tích thu hồi chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

“Việc chậm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như triển khai các công tác khác (xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật) có nguy cơ không bảo đảm tiến độ bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023 theo yêu cầu”, Bộ GTVT nhận định.

Trước thực trạng trên, Bộ GTVT đề nghị UBND hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên chỉ đạo các Sở, ban, ngành sớm hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường đất và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất; Đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

"Các địa phương cũng cần triển khai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo từng đoạn, từng khu vực. Trong đó, ưu tiên các khu vực thuận lợi như đất công, đất nông nghiệp, khu vực dự kiến khởi công", Bộ GTVT đề nghị.

(Theo Báo Giao thông)

 

 

Tin liên quan