Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh
Thứ năm, ngày 16/03/2023Bộ GTVT đề nghị địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục GPMB, tạo thuận lợi mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công cao tốc Bắc - Nam.

Tỷ lệ bàn giao mặt bằng dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng - Ảnh minh họa.

Bộ GTVT vừa có công điện đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng.
Công điện nêu rõ: với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện GPMB để đáp ứng yêu cầu khởi công các dự án thành phần vào ngày 1/1/2023.

Đến nay, tổng số mặt bằng được bàn giao tiếp tục được nâng lên khoảng 86,44/102,39 km (đạt 84,37%).

Tuy nhiên, theo báo cáo, trừ dự án đoạn Vũng Áng - Bùng bàn giao được 12,8km/12,9km (đạt 99%), thực tế phạm vi mặt bằng nhà thầu có thể thi công tại hai dự án đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng chỉ được khoảng 46,91km/89,48km, đạt 52,42%.

Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi bàn giao 21,67km/35,29km (đạt 61%); Đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng bàn giao 25,24km/54,2km (đạt 47%).

Tình trạng chậm và vướng mắc về mặt bằng xuất phát từ một số nguyên nhân như: người dân chưa được nhận tiền đền bù hoặc khiếu nại về giá đền bù; một số vị trí đường tiếp cận công trường chưa được bàn giao mặt bằng; một số trường hợp đất người dân khai hoang chưa đủ thủ tục để bồi thường đang chờ địa phương giải quyết; chưa thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; chưa hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; chưa ban hành giá đất năm 2023...

Xác định tỷ lệ mặt bằng bàn giao nêu trên sẽ ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công tại các gói thầu trong thời gian tới, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, đối với các khu vực đã bàn giao mặt bằng nhưng còn vướng mắc chưa thể thi công cần tăng cường lực lượng đẩy nhanh việc chi trả, đền bù; tập trung giải quyết các khiếu nại của người dân về giá đền bù; xem xét bố trí tạm cư cho các hộ dân khi chưa hoàn thành khu tái định cư.

Đồng thời, thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến thi công; ưu tiên GPMB đường tiếp cận, đường công vụ, các vị trí xen kẹp, “xôi đỗ”... để các nhà thầu có mặt bằng, đủ công địa thi công theo đúng kế hoạch trong tháng 3/2023.

“Đối với các vị trí chưa bàn giao mặt bằng, địa phương cần ưu tiên thực hiện GPMB trong tháng 3/2023 đối với các vị trí đường tiếp cận công trường, đường công vụ, các vị trí nền đường đào để điều phối vật liệu đắp nền đường, các vị trí công trình cầu, các đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu; các vị trí có khối lượng tập trung lớn.

Trong khi chưa hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư, địa phương cần nghiên cứu phương án bố trí tạm cư để các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng”, văn bản nêu.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án di dời, phê duyệt và thực hiện di dời các công trình hạ tầng ảnh hưởng đến việc thi công để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban QLDA trước ngày 30/6/2023.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan