Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Thứ ba, ngày 11/01/2022Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị hoàn thiện thủ tục thanh toán sản lượng thi công, nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo kế hoạch giải ngân đã cam kết.


Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện giải ngân theo kế hoạch đã cam kết bằng mọi giải pháp, đảm bảo kết quả giải ngân năm 2021 của Bộ GTVT đạt tối thiểu 96% - Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (Ban QLDA).
Văn bản nêu rõ: Đến nay còn nhiều đơn vị chưa giải ngân hết kế hoạch đầu tư công năm 2021 và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả Bộ, tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng yêu cầu giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

Để đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 96% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA đẩy mạnh giải ngân, báo cáo rõ nguyên nhân nếu không giải ngân hết kế hoạch.

Đối với công tác chi trả GPMB, phải đẩy nhanh thủ tục để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch. Trường hợp địa phương không thể hoàn thiện thủ tục để chi trả hết trong năm kế hoạch, thực hiện điều chỉnh cơ cấu phân khai kế hoạch số vốn dự kiến chi trả GPMB không giải ngân hết để tiếp tục giải ngân khối lượng các hạng mục xây lắp đã thi công hoàn thành trong năm 2021, đủ điều kiện thanh toán nhưng hết kế hoạch.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA có trách nhiệm đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng các hạng mục đã thi công hoàn thành trong năm 2021 để thanh toán trước 31/01/2022.

“Các đơn vị phải triển khai mọi giải pháp để đảm bảo giải ngân theo kế hoạch đã cam kết. Người đứng đầu các chủ đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc giải ngân không đạt kế hoạch năm 2021”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) cho biết, năm 2021, tổng kế hoạch vốn của Bộ GTVT là 43.201 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 12/2021, Bộ GTVT đã giải ngân được hơn 37.170 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.

Để kết quả giải ngân kế hoạch cả năm đạt tối thiểu 96% đáp ứng mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 63 của Chính phủ, tới hết tháng 1/2022, Bộ phải tiếp tục giải ngân tối thiểu 4.494 tỷ đồng.

Đáng nói, bên cạnh các đơn vị có kết quả giải ngân tốt, tính đến hết tháng 12/2021, một số đơn vị vẫn có kết quả giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, thấp hơn mức trung bình chung của Bộ (85,6%) như: Ban QLDA Mỹ Thuận, Ban QLDA Đường thủy, Ban QLDA 2, Ban QLDA 85, các Sở GTVT: Hà Nam, Cà Mau, Kon Tum, Thanh Hóa.

Tin liên quan