Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân dự án sử dụng vốn ODA
Thứ ba, ngày 06/10/2020Bộ GTVT yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để giải ngân 100% kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2020.

Bộ GTVT chỉ đạo nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài.

Trong đó, Bộ GTVT lưu ý, đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ GTVT để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. Đối với các dự án cần điều chỉnh thời hạn giải ngân, điều chỉnh phân bổ vốn theo Hiệp định đã ký (nếu có) các đơn vị rà soát báo cáo Bộ GTVT để tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu vào các ngày 15 và 30 hàng tháng, các đơn vị chủ động phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân với Bộ Tài chính, báo cáo Bộ GTVT để tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

"Các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đối chiếu số liệu ghi thu ghi chi với Bộ Tài chính của 3 dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung, ADB5; Dự án bể thử mô hình tàu thủy của viện Khoa học công nghệ tàu thủy thuộc trường Đại học Hàng Hải; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long, WB5", Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, để có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán. Báo cáo Bộ đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền. Quán triệt, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng về đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

"Yêu cầu trên của Bộ GTVT là để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại văn bản số 7865/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài", Bộ GTVT cho biết.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan