Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT thúc tiến độ dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt
Thứ ba, ngày 22/11/2022Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đốc thúc nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cao tốc PPP Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo đánh giá, tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hiện vẫn rất chậm, chưa đáp ứng kế hoạch yêu cầu - Ảnh: Sỹ Hòa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu huy động thiết bị, máy móc, nhân lực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
Văn bản nêu rõ: Hiện nay, tiến độ thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt triển khai thi công rất chậm. Mặc dù dự án đã triển khai thi công hơn 17 tháng (gần 1/2 thời gian theo tiến độ của hợp đồng), song, sản lượng đến nay chỉ đạt khoảng hơn 1.416 tỷ đồng (tương đương 16,5% giá trị hợp đồng).

Nhấn mạnh đây là dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT và là dự án trọng điểm quốc gia, Bộ GTVT yêu cầu các chủ thể tham gia thực hiện dự án cần nhận thức rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác quản lý, điều hành để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

"Tính đến nay, vốn góp nhà nước tại dự án (vốn VGF) đã giải ngân được 2 đợt. Trong đó, đợt 1 là 230 tỷ đồng; Đợt 2 là 128 tỷ đồng.

Về nguồn vốn tín dụng, các ngân hàng đã giải ngân cho dự án được 85 tỷ đồng. DNDA đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để việc giải ngân vốn tín dụng được tiếp tục", đại diện DNDA thông tin.

Đối với nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án (DNDA), Bộ GTVT yêu cầu phải khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, bổ sung đủ các mũi thi công trên công trường theo đúng kế hoạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chỉ đạo các nhà thầu làm tăng ca để bù lại tiến độ bị chậm.

“Nhà đầu tư/DNDA phải kiên quyết loại bỏ các nhà thầu yếu kém về năng lực ra khỏi dự án.

Đồng thời, cân đối khối lượng của các nhà thầu có tiến độ thi công chậm hoặc trong quá trình phân chia gói thầu còn chồng chéo để xem xét điều chỉnh cho các nhà thầu khác thi công nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu DNDA tập trung kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; Chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục theo mốc tiến độ hoàn thành tháng 05/2024 để phê duyệt làm cơ sở để quản lý, theo dõi; Khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công đồng loạt ngay các hạng mục nền đường, cống thoát nước, đặc biệt là hạng mục thi công nền đất yếu.

Chỉ đạo nhà thầu Công ty TNHH Hòa Hiệp khẩn trương huy động thiết bị máy móc triển khai thi công cửa Nam hầm Thần Vũ và thi công, hoàn thiện hạng mục cải mương (đoạn Km468+600 - Km469+000) hoàn thành trước ngày 20/11/2022 để nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Cienco4 thi công mố M0, Trụ T1 và T2 cầu Hưng Thắng 1 đảm bảo tiến độ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu DNDA khẩn trương phê duyệt toàn bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế của dự án để triển khai thực hiện; Hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh hạng mục cầu Xuân Dương 2 thuộc gói thầu XL04 và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật đoạn Km445+740 - Km447+000 (xử lý nền đất yếu) trình Ban QLDA6 rà soát xem xét, trình Bộ GTVT chấp thuận chủ trương làm cơ sở triển khai thực hiện.
Giao nhiệm vụ cho Ban QLDA 6, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị QLDA phải thường xuyên cập nhật chi tiết các tồn tại, vướng mắc về mặt bằng để báo cáo Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh và báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Bên cạnh đó, phải tăng cường nhân sự có đủ năng lực quản lý, điều hành dự án, bám sát hiện trường để kiểm soát tiến độ, chất lượng, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc (nếu có).

“Lãnh đạo Ban phải thường xuyên chủ trì họp với các Nhà đầu tư/DNDA để xác định chi tiết kế hoạch cung cấp nguồn tài chính, tiến độ thi công đã phê duyệt đảm bảo giải ngân theo kế hoạch.

Đồng thời, đôn đốc DNDA chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương bổ sung các mũi thi công còn thiếu (36 mũi thi công). Căn cứ tiến độ tổng thể, chi tiết và kế hoạch hàng tháng của doanh nghiệp dự án chấp thuận để giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện của các nhà thầu trên công trường; Rà soát các quy định trong hợp đồng BOT để xử lý Nhà đầu tư/DNDA về việc vi phạm tiến độ (nếu có)”, văn bản nêu rõ.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan