Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT "thúc" tiến độ dự án nâng cấp QL24 qua Kon Tum
Thứ hai, ngày 23/08/2021Dự án có 3 gói thầu xây lắp, ngoài 1 gói đã hoàn thành trong tháng 7/2021, hai gói còn lại tiến độ đang triển khai rất chậm.

Thi công dự án thành phần 2 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 trên địa phận tỉnh Kon Tum

Bộ GTVT vừa có văn bản đôn đốc Sở GTVT Kon Tum (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thành phần 2 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 trên địa phận tỉnh Kon Tum.
Bộ GTVT cho biết, tiến độ dự án hiện không đảm bảo kế hoạch cho thấy một số vấn đề trong công tác lập kế hoạch thi công chi tiết và điều hành thi công trên công trường, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành tiến độ dự án trước ngày 31/12/2021.

Ngày 16/7/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản 6948 đôn đốc tình hình thực hiện dự án, trong đó, yêu cầu các nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết đảm bảo tính khả thi, phù hợp điều kiện thực tế hiện trường và thời tiết của khu vực, có phương án tổ chức thi công bù khối lượng trong trường hợp xảy ra chậm trễ và các công việc cụ thể liên quan. Tuy nhiên, Sở GTVT Kon Tum vẫn chưa có động thái quyết liệt trong công tác điều hành chỉ đạo thi công.

“Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Kon Tum nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 6948 tập trung thi công hoàn thành kế hoạch tuần, đáp ứng tiến độ thi công đã đề ra”, văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Kon Tum bố trí lãnh đạo phụ trách dự án và cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát hiện trường, chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, vướng mắc, chủ động có các giải pháp phù hợp, linh hoạt để chỉ đạo, điều hành triển khai dự án ở hiện trường; Quản lý chặt chẽ chất lượng thi công công trình, tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Bộ GTVT cũng đề nghị Sở GTVT Kon Tum, căn cứ kế hoạch vốn được giao, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng tương ứng với khối lượng thi công từng hạng mục công trình; Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kịp thời làm rõ nguyên nhân chậm, chủ động các giải pháp khắc phục để đáp ứng tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch đã đề ra.

“Giám đốc Sở GTVT Kon Tum, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum, các nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GTVT về chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Kon Tum, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum, các nhà thầu tuân thủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công.

Trước đó, báo cáo của Sở GTVT Kon Tum cho biết, dự án thành phần 2 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 trên địa phận tỉnh Kon Tum dài 31,3km có 3 gói thầu xây lắp. Ngoài gói thầu XL6 đã thi công hoàn thành trong tháng 7/2021, hai gói thầu còn lại là XL4 và XL5 triển khai rất chậm. Cụ thể, tính đến giữa tháng 8/2021, gói thầu XL4 mới đạt 43% giá trị hợp đồng, gói thầu XL5 mới đạt 42,6% giá trị hợp đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đây là một trong 14 dự án giao thông quan trọng, cấp bách dược Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 556 ngày 31/7/2018. Theo kế hoạch của Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 sẽ hoàn thành trong năm 2021.

 

(Theo Báo Giao thông)

 

Tin liên quan