Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bộ GTVT sẽ có quyết sách để củng cố đội ngũ cán bộ
Thứ sáu, ngày 02/11/2018Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng với cán bộ chủ chốt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định tới đây, Bộ sẽ có quyết sách mạnh mẽ để củng cố đội ngũ cán bộ.

Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ sẽ có những quyết sách mạnh mẽ để củng cố đội ngũ cán bộ

Sáng nay, 2/11, Bộ GTVT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thông báo tới các đại biểu nội dung họp Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII từ ngày 2/10 đến ngày 6/10, tại Hà Nội.

Bộ trưởng cho biết tại hội nghị này, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. BCH Trung ương Đảng cũng xem xét, quyết định thi hành kỉ luật đối với một số đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng.

“Công tác nhân sự, từ giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung hay kỉ luật đều đã được Trung ương chuẩn bị rất kĩ, thận trọng và có trao đổi thông tin trước khi tiến hành nên tạo được sự nhất trí cao. Học tập Trung ương, tới đây Bộ GTVT cần phải có những quyết sách mạnh mẽ để củng cố đội ngũ cán bộ”, Bộ trưởng Thể nói.

Về trách nhiệm nêu gương, Bộ trưởng cho biết ngoài trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên, dự thảo Quy định cụ thể hơn, chặt chẽ hơn về trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Trong đó có nội dung về từ chức khi không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Thông tin tới các cán bộ chủ chốt của ngành tham dự hội nghị, Bộ trưởng cho biết  thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Thông qua Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác...

Các đại biểu tiếp thu tinh thần nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Bộ trưởng cho biết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, cả năm dự kiến đạt 6,7%. Dự kiến, năm 2018 sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Ba khu vực kinh tế đạt được thành tựu trong năm 2018 là nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt, tỉ lệ lạm phát giảm, đến 9 tháng đầu năm chỉ còn trên 3,5%. Năm 2019 sẽ tập trung phát triển kinh tế biển với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Mục tiêu này mở ra cơ hội và cũng là nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT trong thực hiện giao thông phục vụ phát triển kinh tế biển như đẩy mạnh khai thác cảng biển, phát triển đường ven biển, giao thông kết nối các phương thức vận tải khu vực biển…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT cần nắm chắc kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan