Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT phát động thi đua giải ngân vốn đầu tư công
Thứ năm, ngày 18/11/2021Bộ GTVT phát động thi đua “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021".

Kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng để đánh gíá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu - Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021”.

Phong trào được triển khai trong năm 2021 đến hết tháng 1/2022. Sau đó, Bộ GTVT sẽ tổng kết và nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch thi đua của Bộ GTVT nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất vốn đầu tư công trong năm, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Tiêu chí thi đua đối với tập thể được Bộ GTVT đưa ra là đảm bảo đến hết tháng 12/2021 giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2022 giải ngân trên 95% kế hoạch.

Có kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra lây lan dịch bệnh tại công trường dẫn đến gián đoạn thi công.

Có 100% dự án, công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Có 100% tổ chức, cá nhân tuân thủ quy trình giải ngân, không gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán, không vi phạm công tác xây dựng cơ bản.


Kế hoạch nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết số 63/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 06 ngày 14/6/2021 của Bộ GTVT.


Đối với cá nhân có các biện pháp, giải pháp hoặc tham mưu có hiệu quả việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thanh toán.

Bộ GTVT xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021 và là căn cứ quan trọng để đánh gíá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 06 ngày 14/6/2021 của Bộ GTVT.

Đòng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn tuyệt đối trong thi công, đồng thời nâng cao đời sống người lao động.

Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý.

Tính đến hết tháng 9, Bộ GTVT đã giải ngân hơn 26.000 tỷ đồng, đạt khoảng 62% kế hoạch cả năm. Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đến hết tháng 9/2021 chỉ khoảng 47%.

Tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 được Bộ GTVT tổ chức vào cuối tháng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, dù Bộ GTVT đã triển khai nhiều giải pháp, đôn đốc hàng ngày, hàng tuần, nhưng công tác giải ngân xây dựng cơ bản tháng 10 chưa đạt yêu cầu. Tốc độ giải ngân của tháng 10 chậm. Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, mới giải ngân đạt hơn 67%, cao hơn cuối tháng 9 khoảng 5%.

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan